Vážení návštěvníci, děkujeme vám, že jste v loňském roce v počtu 70000 návštěvníků navštívili náš hrad a podpořili tak finančně jeho opravy a zpřístupnění nových prostor. v roce 2017 otevřeme od 1.června prostory hradního pivovaru. jste srdečně zváni.

Stručná historie

Bítov založil český kníže Břetislav I. nad soutokem řek Želetavky  a Dyje kolem roku 1055 v místě původního hradiska. Hrad ovládal velkou část jihozápadní Moravy a byl královskou pevností chránící jižní hranici státu před vpády z Rakous. Vystřídaly se zde rody Lichtenburků (1307–1572), kteří budují kamenné opevnění s věžemi, a Jankovských z Vlašimi (1612–1755), kteří přestavují hrad v duchu renesance a zakládají hradní zbrojnici. Dalším rodem jsou Daunové (1755–1904), za nich hrad dostává dnešní novogotickou podobu. Nejznámější z nich, Leopold hradbě Daun, držitel Řádu zlatého rouna, byl maršálkem Marie Terezie. Následovali Haugwitzové z Náměště nad Oslavou (1904–1906), dědicové Daunů. Většinu zděděného majetku stěhují právě na Náměšť. Posledním majitelem byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu (1912–1945), majitel porcelánky Haas a Czjzek ve Slavkově u Karlových Varů a zakladatel jedné z prvních soukromých zoo u nás. Obohatil hradní zoosbírky o 49 kusů vycpaných psů, největší sbírku na světě.

Více o hradu


Zprávy

Restaurace u barona Haase na hradě Bítov

1. 5. 2016

Od 1. května bude provoz restaurace rozdělen na kavárnu s cukrárnou a vlastní restauraci. Provozovatel: Ing. Miloš Kundrát.

Tipy na výlet

  • Hrad Cornštejn ve správě Jihomoravského muzea ve Znojmě

  • Na hraběcí stezce procházející částí lesoparku navštívíte několik saletů (staveb), které nechali zbudovat hrabata Daunové během let 1830-1880. K některým saletům se váží...

SLEDUJTE NÁS