Pronájem prostor na svatební obřady a na konání firemních akcí a setkání.

Svatební obřady


UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k opravě střechy na budově hradního paláce v roce 2017, si nebude možné zde pronajmout prostor pro konání svatebních obřadů. Lze si pronajmout pouze hradní kapli na církevní obřad. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Pronájem prostor: Zajišťujeme pouze samotný svatební obřad. Hostiny není možné z technických důvodů na hradě zajistit. Obřad je třeba také domluvit na matrice obecního úřadu v Bítově. Církevní obřad pak na farním úřadě ve Vranově nad Dyjí P. Milan Plíšek. Ceny platí pro každý svatební pár zapsaný v matriční knize.

1. Palác – taneční sál a rytířský sál ( k tomu potřebné přilehlé prostory )

Lze zajistit pouze v období od dubna do června a od září do října. V červenci a     srpnu nelze svatební obřad zajistit.

Cena včetně DPH 21% …8.470,- Kč (tj. 7000,- + 21% DPH 1.470,- Kč)

Se snoubenci je sepsána smlouva o pronájmu prostor.

 

2. Kaple ( církevní obřady )

Lze zajistit v období od dubna do října. 

Cena včetně DPH 21 % …6050,- Kč (tj.5000,- + 21% DPH 1050,- Kč)

Se snoubenci je sepsána smlouva o pronájmu prostor.

 

3. Prohlídka objektu pro svatebčany s možností nekomerčního fotografování v určených prostorách bez pronájmu prostor na sv. obřad, osvobozené plnění podle §61 odstavce e) zákona 235/2004 Sb.

Skupina do 10 osob……………………………………..1.000,- Kč

Rezervace termínů: rezervaci je třeba provést na matrice obecního úřadu v Bítově a na správě hradu Bítov. Lze domluvit i vlastní hudebníky a přednes.

Obec Bítov zajišťuje: hudbu, přednes básně, zápis do matriky

Správa hradu zajišťuje: nábytkové vybavení, úklid prostor, dozor, základní květinovou výzdobu, sklo na přípitek. V ceně pronájmu je fotografování a filmování, které si zajišťují snoubenci. Dále umožníme příjezd speciálním vozidlem, kočárem a podobně. Lze domluvit i vlastní květinovou výzdobu zajištěnou svatebčany mimo obvyklou praxi. V interiérech platí zákaz rozhazování květin, rýže apod. K přípitku lze použít pouze  nešumivá vína.

Parkování vozidel: vozidla ženicha a nevěsty parkují na druhém nádvoří u kaple, ostatní svatebčané před hradem a na prvním nádvoří za první věží.

Svatebčané: v případě zájmu o přípitek si tento přinesou sami. Jeho nachystání před začátkem obřadu zajistí správa hradu. Dále odpovídají za informování ostatních hostů ohledně parkování vozidel, rozlévání jakýchkoli nápojů v interiérech hradu a rozhazování květin a rýže.

 

Pronájmy postor


Správa hradu nabízí k pronájmu hradní protory ke konání firemních akcí, setkání a podobně. Každý pronájem je řešen individuálně. Nejnižší cenová sazba činí 5.000,- Kč za každou započatou hodinu.

Pronajmout si lze nádvoří, zahrady, sala terrenu, výstavní sály.